وصل کردن گوشی به پرینتر با OTG

وصل کردن گوشی به پرینتر به وسیله کابل OTG