شناسایی نشدن کارتریج در پرینتر

دلایل شناسایی نشدن کارتریج در پرینتر و راه حل مشکل