تمیز کردن پرینتر لیزری

نحوه تمیز کردن پرینتر لیزری اچ پی چگونه است؟