تبدیل فایل رنگی به سیاه و سفید با گزینه properties