پرینت پشت و رو در نرم‌افزار Reader 10، Acrobat و نسخه‌های قبلی