نخستین کروم بوک دنیا با پردازنده AMD

نخستین کروم بوک دنیا با پردازنده AMD