استفاده اچ پی از پردازنده‌های AMD

دلیل استفاده اچ پی از پردازنده‌های AMD