بدسکتور شدن هارد اچ پی

دلیل بدسکتور شدن هارد اچ پی چیست؟