تعمیر برد فرمتر پرینتر اچ پی

برد فرمتر چیست و چه وظیفه‌ای در پرینتر دارد؟