گیر کردن کاغذ در پرینتر اچ پی

علت گیر کردن کاغذ در پرینتر اچ پی چیست؟