تعویض کارت گرافیک لپ تاپ

آیا امکان تعویض کارت گرافیک لپ تاپ یا ارتقاء آن وجود دارد؟