ریست شدن پشت سر هم لپ تاپ

دلیل ریست شدن پشت سر هم لپ تاپ اچ پی چیست؟