درام کارتریج پرینتر لیزری

نشانه های تمام شدن درام کارتریج پرینتر لیزری کدامند؟