پیغام Printer offline پرینتر

پیغام Printer offline پرینتر چیست؟