کار نکردن اسکنر در ویندوز 10

چرا اسکنر HP در ویندوز 10 کار نمی کند؟ رفع مشکل کار نکردن اسکنر در ویندوز 10