هنگ کردن تبلت

دلیل هنگ کردن تبلت اچ پی چیست؟ چطور باید مشکل هنگ کردن تبلت را برطرف کرد؟