رم دو کاناله چیست و چه تأثیری بر عملکرد کامپیوتر دارد؟