پاک کردن برنامه ویندوز 11

حذف برنامه با استفاده از Settings یا تنظیمات