زمان عرضه نخستین لپ تاپ چوبی جهان

زمان عرضه نخستین لپ تاپ چوبی جهان